Production Time

Posted by Editor / June, 09 2014

หนังสือโปรเจคยักษ์แบบ ปกแข็งสันตรง ปกแข็งสันโค้ง
หนังสือพระ (ปกแข็ง A4 เล่มหนามาก) กล่อง boxset ปฏิทินตั้งโต๊ะ ฯลฯ และงานอื่นๆ ที่อาศัยความชำนาญสูงในการขึ้นงาน ทากาว เผื่อเวลากาวแห้ง QC หลายรอบ หลายชั้น รีเช็คหลายขั้นตอน ฯลฯ
ส่งระยะเวลาคร่าวๆ เพื่อประโยชน์ในการวางแผนผลิตงานจ๊อบใหญ่

—————————————–
หมายเหตุ
- ระยะเวลาที่กำหนด เป็นข้อมูลจากโรงพิมพ์ภาพพิมพ์เท่านั้น เนื่องด้วยข้อจำกัดของ capacity เครื่องจักร และปริมาณบุคลากรที่ชำนาญมีฝีมือ (โรงพิมพ์อื่นอาจใช้เวลาน้อยหรือมากกว่าเรา จะแตกต่างกันไป)
- วันปิดเพลท คือวันที่ลูกค้าได้ดูปรู๊ฟทั้งหมดแล้ว (รวมถึงมอคอัพขึ้นปกแข็งหุ้มจั่วปังเช็คระยะเรียบร้อย) พร้อมคอนเฟิร์มไม่มีการแก้ไข วันนั้นเราจะเรียกเป็นศัพท์ภายในว่า “วันปิดเพลท”
- วันรับไฟล์ คือวันที่ลูกค้าส่งไฟล์มาให้เรา บางทีมีปัญหาต้องแจ้งแก้ไขกันไปมา ขอไฟล์ฟอนต์ ภาพแตก ขอไฟล์ลิงค์ภาพใหม่ ไซส์งานไม่ตรงกับใบเสนอราคา ฯลฯ
หลายครั้งต้องฝืนใจปฏิเสธงานลูกค้า เพราะทำไม่ทันจริงๆ จึงส่งระยะเวลาผลิตมาทิ้งให้ดูเป็นแนวทางก่อน เพื่อโรงพิมพ์ และเพื่อลูกค้าได้งานเนี้ยบทันใช้

Leave your Comment

facebook.com/parbpim